terapia karmienia / terapia niemowląt
TERAPIA KARMIENIA
 • Karmienie piersią i butelką: badanie anatomii i odruchowych reakcji oralnych, pozycjonowanie, wsparcie podczas sesji karmienia piersią i butelką, dobór akcesoriów do karmienia, terapia zaburzeń ssania
 • Zaburzenia koordynacji triady ssanie-połykanie-oddychanie: terapia w przypadku krztuszenia się podczas karmienia, męczliwości, nieefektywnego pobierania pokarmu
 • Skrócone wędzidełka jamy ustnej: diagnoza i opieka okołozabiegowa
 • Rozszczep wargi i podniebienia i inne wady strukturalno-funkcjonalne jamy ustnej: karmienie terapeutyczne
 • Rozszerzanie diety: ocena gotowości do rozszerzania diety, wspomaganie procesu budowania gotowości do przyjmowania pokarmów stałych, opieka terapeutyczna podczas rozszerzania diety, dobór konsystencji, wspomaganie samodzielności w przyjmowaniu pokarmów stałych
 • Holistyczna terapia karmienia: pozycjonowanie, oddzielanie kęsa, gryzienie, żucie, transport kęsa, karmienie łyżeczką, trening picia z otwartego kubka, dobór akcesoriów do karmienia, dobór akcesoriów wspomagających proces terapeutyczny (gryzaki, tubki żuchwowe itp.)
 • Zaburzenia sensoryczne i motoryczne jamy ustnej utrudniające przyjmowanie pokarmów (nadwrażliwość, wygórowana reakcja wymiotna, zaburzenia czucia, nieprawidłowa praca warg, języka itp.)
 • Dysfagia, sonda, PEG, rurka tracheostomijna: holistyczna terapia w zakresie przygotowania do karmienia doustnego
 • Zaburzenia neurologiczne (Mózgowe Porażenie Dziecięce, encefalopatia): karmienie terapeutyczne
 • Neofobia pokarmowa, wybiórczość pokarmowa: profilaktyka, diagnoza, rozpoznawanie podłoża trudności, holistyczna terapia
TERAPIA NIEMOWLĄT
Prowadzę konsultacje neurologopedyczne noworodków, niemowląt i małych dzieci, których celem jest dokonanie oceny ich rozwoju psychoruchowego oraz udzielenie rodzicowi informacji na temat możliwości wszechstronnego wsparcia rozwoju dziecka.
Podstawą prowadzonej przez mnie terapii jest interdyscyplinarne, wieloprofilowe spojrzenie na rozwój małego dziecka i jego potrzeby. Celem podejmowanych działań jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania, w szczególności stymulowanie funkcji oddechowych, pokarmowych i słuchowych budujących fundament dla rozwoju komunikacji oraz wspomaganie rozwoju ruchowego i poznawczego. Rodzic otrzymuje informacje na temat przyczyn występujących u dziecka trudności oraz tego w jaki sposób wspierać rozwój w poszczególnych obszarach.
Zajmuję się:
 • wczesną diagnozą problemów rozwojowych
 • planowaniem wieloprofilowego usprawniania rozwoju dziecka
 • wczesną kompleksową profilaktyką dysharmonii rozwojowej oraz niepełnosprawności
 • pomocą rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
Specjalizuję się w terapii zaburzeń karmienia oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej i wspomaganiu rozwoju wcześniaków, dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zespołami genetycznymi, uszkodzeniami OUN.
Terapię prowadzę w ścisłej współpracy z certyfikowanym doradcą laktacyjnym, fizjoterapeutą oraz specjalistami z zakresu m.in. neonatologii, pediatrii, gastroenterologii i wielu innych – w zależności od problemu zdiagnozowanego u pacjenta.

© created by paradowski design 2022