kinesiotaping
KINESIOTAPING
Kinesiotaping jest narzędziem coraz powszechniej stosowanym w terapii neurologopedycznej dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej. Stanowi działanie wspierające terapię nieprawidłowości wynikających z nienormatywnej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz motoryki obszaru ustno-twarzowego.
Zastosowanie:
  • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa warg i języka
  • zaburzony tor oddychania
  • zaburzone połykanie
  • zaburzona kontrola śliny
  • nieprawidłowości artykulacyjne
  • porażenie nerwu twarzowego
  • dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego
  • bruksizm
  • zaburzenia strukturalne jamy ustnej (np. rozszczep warg)
Kinesiotaping polega na aplikacji specjalistycznych taśm terapeutycznych na skórze pacjenta. Informacje sensoryczne odbierane przez receptory skóry przetwarzane są w układzie nerwowym wywołując reakcję mięśni. Taśmy poprzez działanie na skórze wpływają zatem na napięcie mięśni prowadząc do ruchu, czy ustawienia określonych partii ciała (np. domknięcie warg, uniesienie żuchwy). Dla uzyskania skuteczności terapii konieczne jest uwzględnienie funkcji mięśni, przyczepu początkowego i końcowego, kierunku skurczu. Odwołując się do wiedzy z zakresu anatomii i neurofizjologii terapeuta dobiera m.in. kierunek klejenia, napięcie taśmy, czas aplikacji.

© created by paradowski design 2022