elektrostymulacja VitalStim®
ELEKTROSTYMULACJA VITALSTIM®
Elektrostymulacja jest formą specjalistycznej terapii, powszechnie stosowaną w rehabilitacji. Zastosowanie znajduje także w terapii neurologopedycznej, m.in. w pracy z pacjentami z dysfagią – zaburzeniami połykania, zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego, zburzeniami czucia i motoryki jamy ustnej. Terapia realizowana jest za pomocą specjalistycznego aparatu generującego prąd o niskiej i średniej częstotliwości, który poprzez elektrody przyklejone do ciała pacjenta wywołuje skurcze mięśni. Tym samym skutecznie wpływa na pobudzenie nerwów oraz pracy mięśni odpowiedzialnych za poszczególne funkcje.
Elektrostymulacja VitalStim jest terapią opartą na badaniach naukowych, dopuszczoną do użytku klinicznego oraz wykorzystania ambulatoryjnego w terapii i rehabilitacji. Z bardzo dobrym efektem stosowana jest u pacjentów z zaburzeniami połykania, karmionych przez sondę nosowo-żołądkową, gastrostomię, a także w przypadku porażenia nerwu twarzowego oraz innych problemach czuciowo-motorycznych obszaru ustno-twarzowego. Urządzenie VitalStim daje możliwość zastosowania elektrostymulacji w terapii zaburzeń połykania u pacjentów o niskich możliwościach współpracy, takich jak niemowlęta, pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi, poznawczymi, zespołami wad wrodzonych.
VitalStim jest formą elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES) pozwalającą na połączenie reedukacji mięśni, ćwiczeń połykania oraz stymulacji czuciowej. Przyczynia się do poprawy metabolizmu i ukrwienia mięśni, stymulując rozrost i zapobiegając ich atrofii (np. po udarach, urazach, operacjach, w przypadku chorób nerwowo-mięśniowych czy degeneracyjnych), wpływa na poprawę siły mięśniowej, regulację dystrybucji napięcia mięśniowego, stymuluje rozrost połączeń neuronalnych. Prawidłowa aplikacja elektrod oraz profesjonalnie prowadzony trening funkcjonalny dają możliwość precyzyjnej stymulacji konkretnych mięśni warunkując efektywność terapii w zakresie usprawnienia i reedukacji funkcji połykania.
VitalStim pozwala na:
  • wzmocnienie siły mięśni twarzy, jamy ustnej, gardła i krtani
  • poprawę pracy podniebienia miękkiego oraz poprawę zwarcia podniebienno-gardłowego
  • poprawę odruchowych reakcji z poziomu gardła i krtani wpływających m.in. na bezpieczeństwo połykania
  • poprawę skuteczności ochrony dróg oddechowych przed aspiracją pokarmu (zmniejszenie ryzyka zachłystowego zapalenia płuc)
  • poprawę motoryki i kontroli warg, języka, policzków, żuchwy (m.in. dla lepszego transportu pokarmu w jamie ustnej)
  • poprawę koordynacji połykania i oddychania
  • poprawę czucia w obszarze ustno-twarzowym
  • poprawę kontroli śliny
  • poprawę wokalizacji i mimiki twarzy
VitalStim jest jedynym urządzeniem, który w tego rodzaju terapii wykorzystuje prąd zmienny oraz posiada program umożliwiający trening funkcjonalny. Moduł do elektromiografii powierzchniowej (sEMG) pozwala na wykonywanie ćwiczeń z biofeedbackiem umożliwiającym monitorowanie postępów terapii poprzez ocenę aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym, przez co przyczynia się do zwiększenia motywacji pacjentów oraz daje możliwość obiektywnej oceny efektów terapii.
Lista ośrodków prowadzących terapię VitalStim: ośrodki

© created by paradowski design 2022