terapia Castillo Moralesa®
TERAPIA CASTILLO MORALESA®
Koncepcja Castillo Moralesa® jest całościową neurofizjologiczną koncepcją terapeutyczną bazującą na anatomii funkcjonalnej i neurofizjologii. Celem nadrzędnym terapii jest wspieranie pacjentów w radzeniu sobie z ich codziennym życiem poprzez usprawnianie komunikacji, pobierania pokarmów, oddychania oraz motoryki ciała. Terapeuta posiadający wiedzę z zakresu neurofizjologii, neurologii rozwojowej oraz zasad terapii łączy w swojej praktyce oddziaływania fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne. Daje to możliwość skutecznego leczenia dzieci i dorosłych z zaburzeniami sensomotorycznymi oraz neurologicznymi, co jest szczególnie ważne w pracy z pacjentami z wadami wrodzonymi lub zespołami genetycznymi, w szczególności u pacjentów z wrodzoną lub nabytą hipotonią mięśniową. Terapia ta daje szanse na wszechstronne wspomaganie ich rozwoju.
Zastosowanie terapii wg Koncepcji Castillo Moralesa®:
 • hipotonia mięśniowa uwarunkowana zespołami genetycznymi (np. trisomia 21, zespół Pradera-Willego)
 • wcześniactwo i jego powikłania
 • zaburzenia funkcji ssania
 • dysfagia – zaburzenia połykania
 • zaburzenia funkcji żucia i inne problemy w zakresie pobierania pokarmów
 • nadmierne ślinienie
 • porażenie nerwu twarzowego (obwodowe, centralne, sekwencja Moebiusa)
 • zaburzenia strukturalno-funkcjonalne twarzoczaszki (rozszczepy wargi, szczęki i podniebienia, sekwencja Pierre Robin, zespół Aperta)
 • opóźniony rozwój sensomotoryczny
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • uszkodzenia czaszkowo-mózgowe
Certyfikowani terapeuci świadomi są tego, że terapii w obszarze ustno-twarzowym nie można prowadzić w izolacji. Warunkiem jej skuteczności jest rozumienie jedności i funkcjonalnej zależności między motoryką ciała a funkcjami kompleksu ustno-twarzowego. Poprzez zastosowanie konkretnych stymulacji, ćwiczeń, odpowiednio dobrane pozycjonowanie skutecznie wspiera się m.in. proces połykania i przyjmowania pokarmów. Wskazuje to na konieczność jednoczesnego stosowania regulacyjnej terapii ustno-twarzowej oraz neuromotorycznej terapii rozwojowej. Punktem wyjścia działań terapeutycznych jest uzyskanie dobrej komunikacji z pacjentem oraz współpraca z jego rodziną. Terapia prowadzona jest bowiem w ścisłej triadzie terapeuta-pacjent-rodzina.
Z uwagi na złożoność procesu terapeutycznego w trosce o dobro pacjenta Koncepcja Castillo Moralesa® może być stosowana jedynie przez terapeutów (logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy) posiadających certyfikat zdobyty podczas kursu prowadzonego przez certyfikowanych nauczycieli ze Stowarzyszenia Castillo Morales® Vereinigung e.V. w Niemczech.
Informacji na temat koncepcji oraz certyfikowanych terapeutów udziela Stowarzyszenie Castillo Morales® Polska: castillomorales.pl
Certyfikowani terapeuci: mapa terapeutów

© created by paradowski design 2022