szkolenia
SZKOLENIA
2021
2019/2021
Koncepcja Castillo Moralesa®: certyfikowany kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Castillo Moralesa® Vereiningung e.V. w Niemczech
2021
Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym
2021
Terapia miofunkcjonalna wg N. Förster i A. Kittel MFT 4-8 sTArs; Całościowa koncepcja pracy z ciałem
2020
2020
VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania i wybranych problemach logopedycznych
2020
Kurs instruktorski Masażu Shantali wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala ORO; Instruktor Masażu Shantali Special Care
2020
Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
2020
Skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne
2019
2019

Terapia Miofunkcjonalna wg A. Kittel MFT 9-99 sTArs

2019
Rozwój ruchowy niemowląt – norma i nieprawidłowości. Współpraca neurologopedy z fizjoterapeutą
2019
Terapeuta ręki: terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
2019
Kurs laktacyjny dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji
2019
Karmienie piersią – współpraca neurologopedy z konsultantem laktacyjnym
2018
2018
Rozwijanie umiejętności doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEGa i sondę
2018
Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego
2018
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
2018
Metody terapii logopedycznej pacjenta z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – wykorzystanie zbiegów fizjoterapeutycznych
2017
2017
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmu i nadawaniem mowy
2017
AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacyjnymi
2017
Metoda verbotonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
2015
2015
Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej, neuroobrazowanie w klinicznej diagnozie logopedycznej
2013
Afazja: diagnoza i terapia. Problemy neurologopedyczne pacjentów po udarze mózgu
2005
A. B. C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – poziom A – kurs certyfikowany
2004
W świecie ciszy – życie i język osób niesłyszących – warsztat szkoleniowy
2003
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji

© created by paradowski design 2022