publikacje
PUBLIKACJE
Surlejewska-Cieślik J., Studium przypadku dziecka przedwcześnie urodzonego obciążonego wrodzonymi wadami rozwojowymi, Neurologopedyczne studia przypadków, (red.) E. Stecko, Warszawa 2019

Surlejewska J., Tutoring w kształceniu i pracy nauczycieli, [w:] Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, (red.) Kwiatkowski S. M., Michalak J. M., Łódź 2010

 

Surlejewska J., Wypiorczyk-Przygoda K., Edukacja seniorów wyzwaniem oświaty dorosłych – z praktyki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, [w:] Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego (Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23-14 czerwca 2009), 2010, tom II, s. 506 – 513
Surlejewska J., Kompetencje prowadzących rodzinne domy dziecka obszarem pozaformalnej edukacji dorosłych, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów (t. 9), Zielona Góra 2008  
Surlejewska J., Korczak – ojciec o wielkim sercu, [w:] (red.) Pyrzyk I. J., Pedagogika Janusza Korczaka – realizm czy utopia?, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2006
Surlejewska J., Korczak – ojciec o wielkim sercu, [w:] „Przegląd Edukacyjny” [nr 5 (52)], Łódź 2005  

© created by paradowski design 2022