specjalizacja
SPECJALIZACJA
Jako neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Koncepcji Castillo Moralesa – neurofizjologicznej koncepcji ukierunkowanej na terapię sensomotorycznych i ustno-twarzowych zaburzeń (castillomorales.pl) specjalizuję się w terapii zaburzeń karmienia oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej i wspomaganiu rozwoju dzieci.
Pracuję w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz prowadzę prywatne Centrum Terapii Karmienia i Wspomagania Rozwoju Noworodków, Niemowląt i Starszych Dzieci NEUROCAST.
Prowadzę terapię wcześniaków, noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem okołoporodowym, pacjentów z zespołami wad wrodzonych i genetycznych, dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (MPD, urazy OUN, stany pochorobowe itp.). Pracuję z pacjentami karmionymi przez sondę nosowo-żołądkową, gastrostomię, zaopatrzonymi w rurkę tracheostomijną.
  • Prowadzę terapię dysfagii – zaburzeń połykania, zaburzeń ssania oraz jedzenia (problemy w zakresie gryzienia, żucia, wybiórczość pokarmowa, nadwrażliwość jamy ustnej).
  • Pomagam w przypadku nieprawidłowości w karmienia piersią i butelką oraz trudności w przebiegu rozszerzania diety.
  • Zajmuję się diagnozą oraz opieką okołozabiegową pacjentów ze skróconymi wędzidełkami jamy ustnej.
  • Prowadzę terapię trudności wynikających z zaburzeń funkcjonalno-strukturalnych jamy ustnej takich jak: rozszczep wargi i podniebienia, porażenie nerwu twarzowego.
  • Prowadzę terapię zaburzeń miofunkcjonalnych: nadmierne ślinienie się, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, otwarta jama ustna, przygotowanie do leczenia ortodontycznego.
  • Aktualnie pracuję z noworodkami, niemowlętami i dziećmi starszymi, posiadam jednak bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami połykania.

    © created by paradowski design 2022