usługi
USŁUGI
 • Konsultacja neurologopedyczna noworodka – profilaktyka
 • Konsultacja neurologopedyczna dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Konsultacja neurologopedyczna dziecka z zespołem genetycznym, wadą wrodzoną
 • Diagnoza i terapia nieprawidłowości ssania, trudności w karmieniu piersią i butelką
 • Rozszerzanie diety niemowląt – konsultacje, terapia
 • Trudności w podawaniu pokarmów stałych – konsultacje, terapia
 • Diagnoza i terapia nieprawidłowości strukturalnych jamy ustnej (wędzidełka jamy ustnej, rozszczep wargi, podniebienia)
 • Całościowe badanie rozwojowe niemowlęcia i małego dziecka
 • Terapia Castillo Moralesa
 • Terapia karmienia wcześniaków
 • Terapia karmienia noworodków i niemowląt z zaburzeniami ssania
 • Terapia karmienia dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Instruktaż masażu Shantala Special Care
 • Elektrostymulacja w terapii połykania oraz zaburzeń miofunkcjonalnych (m.in. VitalStim)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń miofunkcjonalnych
 • Wybiórczość pokarmowa
 • Konsylia specjalistyczne (m.in. we współpracy z certyfikowanym doradcą laktacyjnym, fizjoterapeutą)
 • Turnusy terapeutyczne
 • Dorośli – zaburzenia połykania

© created by paradowski design 2022