zakres terapii
ZAKRES TERAPII
  • Dysfagia – zaburzenia połykania
  • Zaburzenia ssania
  • Zaburzenia pobierania pokarmów: problemy w zakresie gryzienia, żucia, nadwrażliwość jamy ustnej
  • Nieprawidłowości w karmieniu piersią, butelką
  • Trudności w przebiegu rozszerzania diety
  • Neofobia pokarmowa
  • Ankyloglosja – skrócone wędzidełka jamy ustnej (diagnoza oraz opieka okołozabiegowa)
  • Zaburzenia funkcjonalno-strukturalne jamy ustnej: rozszczep wargi i podniebienia, porażenie nerwu twarzowego itp.
  • Zaburzenia miofunkcjonalne: nadmierne ślinienie się, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, otwarta jama ustna, przygotowanie do leczenia ortodontycznego
  • Dysharmonia rozwojowa, zagrożenie niepełnosprawnością, zaburzenia rozwoju mowy

© created by paradowski design 2022