doświadczenie zawodowe
NEUROLOGOPEDA
Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w ICZMP w Łodzi
Od roku 2017 r. pracuję w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na stanowisku starszego asystenta neurologopedy. Zakres pracy: praca w zespole wielospecjalistycznym, opieka nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, noworodkami z obciążonym wywiadem okołoporodowym, noworodkami z zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego:
 • wczesna interwencja neurologopedyczna oraz wspomaganie rozwoju noworodków i niemowląt
 • terapia karmienia pacjentów długotrwale karmionych przez sondę, pega
 • terapia dysfagii oraz innych zaburzeń połykania i pobierania pokarmów
 • terapia karmienia pacjentów z zaburzeniami strukturalno-funkcjonalnymi obszaru ustno-twarzowego (rozszczep wargi i podniebienia, porażenie nerwu twarzowego)
 • wsparcie matek pacjentów w zakresie laktacji oraz karmienia piersią
 • prowadzenie konsultacji neurologopedycznych dla pacjentów innych klinik ICZMP w Łodzi, m.in. Kliniki Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Neurologii, Kardiologii, Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii oraz Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
 
Indywidualna Praktyka Neurologopedyczna
Od roku 2017 prowadzę Indywidualną Praktykę Neurologopedyczną podejmując współpracę z podmiotami służby zdrowia oraz jednostkami terapeutycznymi:
 • Centrum Terapii Karmienia i Wspomagania Rozwoju Noworodków, Niemowląt i Starszych Dzieci NEUROCAST (aktualnie)
 • Centrum Rehabilitacji Grawitacja w Łodzi (2021-2022)
 • NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed w Łodzi (2017-2021)
 • Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSS im. Pirogowa w Łodzi (2019-2020)
 • Oddział Neonatologiczny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim (2017-2019)
 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w CKR Konstancin-Jeziorna
Odbyłam 8-miesięczny staż na stanowisku neurologopedy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna prowadząc terapię dorosłych pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (2016-2017)
Szkoła Podstawowa
Pracowałam w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi na stanowisku logopedy realizując zadania z zakresu profilaktyki, diagnozy oraz terapii logopedycznej uczniów klas 1-3 (2009-2015)
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Katedra Andragogiki i Pracy Socjalnej AHE w Łodzi
Przez 12 lat pracowałam jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. (2006-2017) Jako pracownik naukowo-dydaktyczny realizowałam liczne projekty naukowo-badawcze oraz pełniłam funkcje:
 • Rzecznik Praw Studenta
 • Członek komisji dyscyplinarnej
 • Opiekun studenckiego koła naukowego
 • Koordynator studiów podyplomowych
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
W roku 2021 zrealizowałam cykl zajęć dydaktycznych „Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia” dla studentów kierunku Logopedia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Współpracując z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi pełniłam obowiązki koordynatora studiów podyplomowych oraz wykładowcy na kierunkach pedagogika, pielęgniarstwo, logopedia (2006-2017)
Polski Uniwersytet Wirtualny
Podejmując współpracę z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym prowadziłam zajęcia dydaktyczne oraz kursy e-learningowe z zakresu pedeutologii, pedagogiki porównawczej, pedagogiki specjalnej oraz propedeutyki pedagogiki; jestem autorem licznych skryptów oraz materiałów dydaktycznych dla studentów pedagogiki (2007-2014)
Uniwersytet Łódzki
We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim prowadziłam zajęcia „Działanie pod presją czasu” dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Lider Oświaty (2010-2011)
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pełniłam funkcję koordynatora merytorycznego i kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AHE w Łodzi (2007-2009)
Biuro Karier
Prowadziłam szkolenie „Podstawy pedagogiki specjalnej” wg autorskiego programu przygotowanego dla Biura Karier WSHE w Łodzi w ramach projektu: „Otwarte biura karier. Poradnictwo zawodowe dla studentów niepełnosprawnych” (2008)
Szkoła Policealna
Pełniłam funkcję dyrektora w Policealnej Szkole Umiejętności Twórczych w Łodzi (2006-2007)
STAŻE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne szkolenia i staże specjalistyczne.

Praktyki zawodowe w specjalistycznych placówkach służby zdrowia (2016-2018), m.in.:

 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej
 • Klinika Neonatologii Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Prowadzenie warsztatu logopedycznego dla Podopiecznych Stowarzyszenia „Studio Integracji” w Łodzi (2009)

Wolontariusz w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi oraz współpraca z Fundacją Happy Kids przy wspieraniu łódzkich rodzinnych domów dziecka (2001-2006)

Staż zawodowo-szkoleniowy w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi jako terapeuta terapii krótkoterminowej (2004)

 

© created by paradowski design 2022